موسسه حمایت از معلولین آسیب نخاعی اراک

موسسه خیریه حمایت از معلولین آسیب نخاعی اراک


مدیرعامل شمسی طالبی


اعضای هیئت مدیره
علیرضا شمسی رئیس هیئت مدیره
سوگند صفری نائب رئیس هیئت مدیره
شیما چاهکی خزانه دار
شمسی طالبی مدیرعامل
حسن پورسعادت عضو
محمد فراهانی عضو
علیرضا رئوفی عضو
مسلم بغدادی بازرس

فعالیتها:

 • بالا بردن سطح کمی و کیفی رفاه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و …
  با حفظ شان و شخصیت مددجویان با همیاری و کمک نیکوکاران عزیز
 • تقویت نگرشهای مثبت جامعه نسبت به افرادآسيب نخاعي
  در تمام سطوح اجتماعی و فرهنگي
 • تلاش در جهت رفع موانع معماری و مناسب سازی محیط های شهری
  از طریق رایزنی با سازمانهای دولتی و غیر دولتی
 • تلاش در جهت رفع مشکلات افراد آسيب نخاعي
  اعم از روحی ، جسمی و فردی ، اجتماعی
 • ارائه خدمات بهداشتي و درماني ، توانبخشي ،روانشناسي ، مددكاري،
  رفاهی ، آموزشي ، تفريحي و گردشگري و… به افراد آسيب نخاعي و خانواده ایشان

-آموزش همگانی جهت پیشگیری از معلولیت آسیب نخاعی

حوزه فعالیت: بهداشت، درمان، توانبخشی،پیشگیری و امور خیریه

آدرس پستی: اراک خیابان دانشگاه خیابان قیام بن بست انتظار 4 کدپستی 3817985491
تلفن تماس:
08633688355
09188615737
آدرس سایت و شبکه های اجتماعی
http://ascia-charity.org

www.telegram.me/araksci

www.Pinterest.com/araksci

www.instagram.com/araksci

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.