مهارت در مذاکره با مجموعه بی نظیر رادیو مذاکره همراه با محمد رضا شعبانعلی

یکی از مهمترین مهارت های مورد نیاز فعالان اجتماعی خصوصا افرادی که در سازمان های مردم نهاد و انجمن های حمایت از افراد دارای معلولیت کار می کنند مذاکره است . هر مدیر و کارشناسی نیاز دارد جهت توانمند سازی در احقاق حقوق خود و سازمان خویش یک آشنایی نسبی با »ذاکره و تکنیک های متقاعد سازی داشته باشد .

با توجه به اهمیت این موضوع و کاربردی بودن آن افراد زیادی در آموزش این زمینه ورود کرده اند ومحتواهای زیادی تولید شده است ، ولی می توان بدون اغراق گفت یکی از برترین محتوا ها در فضای مجازی ” سری رایگان رادیو مذاکره ” محمد رضا شعبانعلی می باشد .

https://motamem.org/

در اینجا از تمام مخاطبان عزیز شبکه ملی معلولان جسمی حرکتی دعوت بعمل می آید که در جت توانمندسازی خود در زمینه های مدیریتی ، مجموعه رادیو مذاکره را با دقت بشنوید .

با جستجوی کلمه رادیو مذاکره در گوگل  شما به سایت مهندس محمد رضا شعبانعلی و بخش رادیو مذاکره هدایت می شوید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.