قسمت 4 من از نگاه خودم با حضور مظفر نظری

در این بخش من از نگاه خودم نگاهی به ورزش و اثر آن در زندگی افراد دارای معلولیت پرداختیم من از نگاه خودم نام مجموعه ایست که نگاهی متفاوت به بخش های مختلف زندگی معلولان و با نگاه آنها دارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.