مجموعه فیلم های کوتاه آموزشی ویژه افراد دچار آسیب نخاعی

انجمن برنا بعنوان یکی از مهمترین سازمان های مردم نهاد با ورود در زمینه های مختلف بدنبال پیگیری احقاق حقوق معلولان می باشد . این انجمن با محوریت موضوعات شهری در تهران توانسته جریان سازی بسیار زیادی در زمینه مناسب سازی شهری انجام دهد .

📣 هفدهمین فیلم کوتاه آموزشی با موضوع “واکنش های هیجانی در افراد دچار آسیب نخاعی”

✅ با همکاری :
🔸 مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران
🔸 مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی دانشگاه علوم پزشکی تهران
با مشارکت :
🔸 انجمن برنا

و تعدادی از انجمن های فعال در حوزه افراددارای معلولیت

نوزدهمین فیلم کوتاه آموزشی با موضوع “دردهای پس از جراحی در افراد دچار آسیب نخاعی”

با همکاری :
مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران
مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی دانشگاه علوم پزشکی تهران
با مشارکت :
انجمن برنا

و تعدادی از انجمن های فعال در حوزه افراددارای معلولیت

هجدهمین فیلم کوتاه آموزشی با موضوع “آثار واکنش های هیجانی در افراد دچار آسیب نخاعی”

با همکاری :
مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران
مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی دانشگاه علوم پزشکی تهران
با مشارکت :
انجمن برنا و تعدادی از انجمن های فعال در حوزه افراددارای معلولیت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.