توجه پداسیس، تجهیزات پیشرفته رباتیک به معلولین

باتوجه به نزدیک بودن روز جهانی معلولین، تیم پداسیس با تهیه کلیپی مردمی و مصاحبه محور، ضمن یادآوری این مناسبت به عموم مردم، سعی در معرفی هرچه گسترده تر تجهیزات رباتیک به جامعه معلولین نموده است.

ازآنجا که حمایت از این قشر از دغدغه های جنابعالی بوده است، با انتشار کلیپ در سایت شبکه ملی معلولین جسمی و حرکتی کشور، از پداسیس، تجهیزات پیشرفته رباتیک بابت این کار خودجوش تشکر و قدردانی می کنیم.

در ادامه شما رو به دیدن این کلیپ دعوت میکنیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.