مرور رده

گفتمان

بیانیه اعتراض به دخالت سازمان بهزیستی کشور در تاسیس شبکه های موضوعی معلولان

پرواضح است که درسنوات گذشته عملکرد سازمان بهزیستی درتاسیس و نظارت بر فعالیت موسسات و انجمنها تحت عنوان “ تشكل غيردولتي” همواره از سوی جامعه هدف سازمان و فعالان اجتماعی

حضور فعال انجمن های شبکه ملی معلولان در طرح تهران برای همه بمناسبت روز جهانی معلولان

به اندیشه ات اجازه تحول بده اندیشه های تحول ساز در جسمی محدود ظاهر شدند ازاستفان هاوکینگ تا بتهوون….خودباوری و درک درست ازخویشتن سبب بروز و ظهور توانایی های انسانی

پوستر روز جهانی معلولان 1399

انتشار پوستر روز جهانی معلولان شبکه ملی توسط شصت موسسه و انجمن در تمام نقاط کشور این پوستر با محوریت دغدغه های این روزهای معلولان و هزار توی بی توجهی بهزییستی و

بیانیه شبکه ملی تشکل‌های غیر‌دولتی معلولان جسمی حرکتی کشور به مناسبت روز جهانی معلولان

شبکه ملی تشکل‌های غیر دولتی معلولان جسمی‌حرکتی کشور به مناسبت‌ فرا رسیدن ۱۳ آذر مصادف با سوم دسامبر، روز جهانی معلولان طی بیانیه‌ای خواستار توجه ویژه دولت به مطالبات