پروژه شات ( شبکه آنلاین توانمند سازی)

یکی از اهداف مهم شبکه ملی توانمند سازی افراد دارای معلولیت در زمینه های مختلف می باشد . شبکه ملی با توجه به استعداد موجود در سمن های مختلف فضایی چند بعدی در زمیه های آموزش و پرورش نیروهای مستعد بوجود آورده است .در ادامه عکس های مرتبط با این پروژه را می بینید ،طرح شبکه آنلاین توانمند سازی در سال هزار و چهارصد اجرایی خواهد شد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.