حضور فعال انجمن های شبکه ملی معلولان در طرح تهران برای همه بمناسبت روز جهانی معلولان

به اندیشه ات اجازه تحول بده

اندیشه های تحول ساز در جسمی محدود ظاهر شدند از
استفان هاوکینگ تا بتهوون….خودباوری و درک درست از
خویشتن سبب بروز و ظهور توانایی های انسانی است فارغ از
همه محدودیت های جسمی(

معلولیت یعنی ساختن یک ذهن زیبا روی سکوی امید

امید و ایمان به موفقیت در مسیر تعالی و رشد در یک ذهن فعال و قدرتمند ساخته میشود و زیبایی هر چیز به پویا بودن و جاری بودن ان شی است قرار گرفتن ذهن بر محور امید به اینده روشن مقدمه همه پیشرفت های اجتماعی است

حفظ عزت وکرامت انسانی یعنی مساوات یعنی
ساختن یک جامعه برای همه


زمینهسازی برای دسترسی افراد دارای معلولیت به مواهب و
فرصتهای اجتماعی همواره در اولویت برنامههای مربوط به
احقاق حقوق معلولین قرار داشته است. حمایت از حقوق
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.